Szkoła Jazzu

WITAMY!

Zapraszam wszystkich zainteresowanych graniem muzyki innej niż klasyczna. W naszej szkole klasy instrumentalne prowadzą wybitni polscy muzycy z doświadczeniem pedagogicznym, aktywnie koncertujący na scenach całego świata.

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
- wydział instrumentalny (6 lat)
- wydział wokalny (6 lat)
SZCZEGÓŁY

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
- wydział instrumentalny (4 lata)
SZCZEGÓŁY

KURSY
SZCZEGÓŁY

REKRUTACJA DO SZKOŁY

Formularz zgłoszeniowy do WSJiMR »

Zapraszam wszystkich zainteresowanych graniem muzyki innej niż klasyczna. W naszej szkole klasy instrumentalne prowadzą wybitni polscy muzycy z doświadczeniem pedagogicznym, aktywnie kon- certujący na scenach całego świata.

O poziom zajęć teoretycznych dbają doświadczeni pedagodzy z dużymi osiągnięciami zawodowymi.

Niepowtarzalną atmosferę szkoły tworzą wspólnie kadra z uczniami grając razem w zespołach i na koncertach szkolnych.

W chwili obecnej w szkole kształci się około stu pięćdziesięciu młodych przyszłych muzyków i wokalistów.

Pracujemy na autorskich programach nauczania
dla poszczególnych instrumentów, korzystając z doświadczeń i materiałów renomowanych uczelni świata m.in. Berklee School Of Music (USA).

Egzaminy wstępne na rok szkolny 2017/2018, do szkoły muzycznej I i II stopnia, odbędą się w dniach:12 i 13. 06. 2017Wypełnione formularze zgłoszeniowe (ze zdję™ciami i zaś›wiadczeniem od lekarza) należy zł‚ożyć w sekretariacie szkoł‚y lub przesł‚ać‡ pocztą do dnia 31 maja 2017 roku. Wymagane są następujące zaświadczenia o stanie zdrowia:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej (od lekarza pierwszego kontaktu) - dotyczy wszystkich kandydatów,
  • dodatkowo wydział woklany: zaświadczenie od audiologa i foniatry,
  • dodtakowo wydział instrumentalny (specjalizacja instrumenty dętę): zaświadczenie od pulmonologa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

wydział instrumentalny - 4 lataPrzyjęcia do szkoły odbywają się na podstawie przesłuchań. Do szkoły I stopnia przyjmowani są kandydaci w wieku od 10 lat do wszystkich klas w zależności od stopnia zaawansowania.Egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej I Stopnia obejmuje :

  • sprawdzenie predyspozycji muzycznych kandydata (słuch, poczucie rytmu) oraz poziomu gry na instrumencie (jeżeli już gra).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

( z uprawnieniami szkoły publicznej)

Wydział Instrumentalny - 6 lat

Wydział Wokalny – 6 lat Egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej II Stopnia obejmuje :         Wydział Instrumentalny:

  • wykonanie dwóch utworów na instrumencie (wyjątkiem są instrumenty dęte, perkusja, gitara basowa i kontrabas na które mogą starać się kandydaci nie posiadający umiejętności grania na tych instrumentach)
  • praktyczny sprawdzian predyspozycji słuchowych i rytmicznych.

          Wydział Wokalny:

  • zaśpiewanie dwóch utworów (znane standardy muzyki jazzowej lub popowej)
  • praktyczny sprawdzian predyspozycji słuchowych i rytmicznych .Do klasy pierwszej  szkoły muzycznej II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą nie więcej niż 23 lata. Powinni oni wykazać się umiejętnością gry na instrumencie lub zdolnościami wokalnymi.Szkoła może w wyjątkowych wypadkach przyjąć za zgodą Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego kandydata przekraczającego ustalony limit wiekowy, na warunkach  określanych przez Dyrektora szkoły, osobno dla każdego chętnego.Do szkoły będą przyjmowani także uczniowie bez wcześniejszego przygotowania muzycznego o dużych zdolnościach muzycznych.W zależności od tempa postępów naukę można ukończyć wcześniej po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych. Opłaty: Kandydaci przyjęci do szkoły wpłacają jednorazowe wpisowe w wysokości 400 zł i płacą comiesięczne czesne uzależnione od stopnia szkoły, wydziału i klasy.


NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

WYKŁADOWCY

wykładowcy
Zbigniew Czwojda
Zbigniew Czwojda

Urodził się 1.11.1949 r. w Górze Śląskiej gdzie stawiał pierwsze kroki muzyczne ucząc się ...

Maciej Garbowski - obecnie na urlopie
Maciej Garbowski - obecnie na urlopie

Absolwent Instytutu Jazzu (2004r.) oraz Wydziału Instrumentalnego (2005r.) Akademii Muzycznej w K...

Łukasz Perek
Łukasz Perek

  puzonista, pianista aranżer. Ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Swoją działalność d...

GALERIA

wykładowcy