Szkoła Jazzu

WITAMY!

Zapraszam wszystkich zainteresowanych graniem muzyki innej niż klasyczna. W naszej szkole klasy instrumentalne prowadzą wybitni polscy muzycy z doświadczeniem pedagogicznym, aktywnie koncertujący na scenach całego świata.

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
SZCZEGÓŁY

REKRUTACJA DO SZKOŁY

Formularz zgłoszeniowy do WSJiMR »

Egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej II Stopnia obejmuje :

Wydział Instrumentalny:

  • wykonanie dwóch utworów na instrumencie (wyjątkiem są instrumenty dęte, perkusja, gitara basowa i kontrabas na które mogą starać się kandydaci nie posiadający umiejętności grania na tych instrumentach)
  • praktyczny sprawdzian predyspozycji słuchowych i rytmicznych.


Wydział Wokalny:
  • zaśpiewanie dwóch utworów (znane standardy muzyki jazzowej lub popowej)
  • praktyczny sprawdzian predyspozycji słuchowych i rytmicznych .


Wymagane są następujące zaświadczenia o stanie zdrowia:
  • zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej (od lekarza pierwszego kontaktu) - dotyczy wszystkich kandydatów,
  • dodatkowo wydział wokalny: zaświadczenie od audiologa i foniatry,
  • dodatkowo wydział instrumentalny (specjalizacja instrumenty dęte): zaświadczenie od pulmonologa.


Do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą nie więcej niż 23 lata. Powinni oni wykazać się umiejętnością gry na instrumencie lub zdolnościami wokalnymi.

Szkoła może w wyjątkowych wypadkach przyjąć za zgodą Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego kandydata przekraczającego ustalony limit wiekowy, na warunkach określanych przez Dyrektora szkoły, osobno dla każdego chętnego.

Do szkoły będą przyjmowani także uczniowie bez wcześniejszego przygotowania muzycznego o dużych zdolnościach muzycznych.

W zależności od tempa postępów naukę można ukończyć wcześniej po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych.

Opłaty: Kandydaci przyjęci do szkoły wpłacają jednorazowe wpisowe w wysokości 400 zł i płacą comiesięczne czesne uzależnione od stopnia szkoły, wydziału i klasy.

NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

WYKŁADOWCY

wykładowcy
Magdalena Czwojda
Magdalena Czwojda

Naukę muzyki rozpoczęła mając 6 lat od nauki gry na fortepianie. Późniejsza fascynac...

Grzegorz Piasecki
Grzegorz Piasecki

Kontrabasista i gitarzysta basowy, wielokrotnie nagradzany na ogólnopolskich i międzynaro...

Łukasz Perek
Łukasz Perek

  puzonista, pianista aranżer. Ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Swoją dział...

GALERIA

wykładowcy