Szkoła Jazzu

WITAMY!

Zapraszam wszystkich zainteresowanych graniem muzyki innej niż klasyczna. W naszej szkole klasy instrumentalne prowadz± wybitni polscy muzycy z do¶wiadczeniem pedagogicznym, aktywnie koncertuj±cy na scenach całego ¶wiata.

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
- wydział instrumentalny (6 lat)
- wydział wokalny (6 lat)
SZCZEGÓŁY

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
- wydział instrumentalny (4 lata)
SZCZEGÓŁY

KURSY
SZCZEGÓŁY

EGZAMINY WSTĘPNE na rok szkolny 2017/2018 !!!

W dniach 12 i 13 czerwca 2017 roku odbę™dzie się™ pierwszy nabór na rok szkolny 2017/2018.Formularz zgłoszeniowy do WSJiMR dostę™pny jest w zakł‚adce REKRUTACJA.Wypełnione formularze zgłoszeniowe (ze zdję™ciami i za¶›wiadczeniem od lekarza) należy zł‚ożyć w sekretariacie szkoł‚y lub przesł‚ać‡ poczt± do dnia 31 maja 2017 roku. Egzamin wstę™pny do Szkoły Muzycznej I Stopnia obejmuje :sprawdzenie predyspozycji muzycznych kandydata (sł‚uch, poczucie rytmu) oraz poziomu gry na instrumencie (jeżeli już gra).Egzamin wstę™pny do Szkoł‚y Muzycznej II Stopnia obejmuje :* Wydział‚ Instrumentalny:wykonanie dwóch utworów na instrumencie (znane standardy muzyki jazzowej, popowej, rockowej) oraz praktyczny  sprawdzian predyspozycji  słuchowych i rytmicznych .* Wydział Wokalny:za¶piewanie dwóch utworów (znane standardy muzyki jazzowej, popowej, rockowej) oraz praktyczny sprawdzian  predyspozycji   słuchowych i  rytmicznych PRZYPOMINAMY , że :• na instrumenty dęte, perkusję, gitarę basow±  i kontrabas można starać się™ o przyjęcie do szkoł‚y II stopnia bez umiejętno¶›ci grania na tych instrumentach,• opłata za egzamin wstępny wynosi 70 zł‚.ZAPRASZAMY!!!!


NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

WYKŁADOWCY

wykładowcy
Magdalena Czwojda
Magdalena Czwojda

Naukę muzyki rozpoczęła maj±c 6 lat od nauki gry na fortepianie. PóĽniejsza fascynacja gi...

Zbigniew Czwojda
Zbigniew Czwojda

Urodził się 1.11.1949 r. w Górze ¦l±skiej gdzie stawiał pierwsze kroki muzyczne ucz±c się ...

Marek Markowski
Marek Markowski

Swoj± edukację muzyczn± rozpocz±ł w Kaliszu, gdzie ukończył Państwow± Szkołę Muzyczn± I i II stop...

GALERIA

wykładowcy