Szkoła Jazzu

WITAMY!

Zapraszam wszystkich zainteresowanych graniem muzyki innej niż klasyczna. W naszej szkole klasy instrumentalne prowadz± wybitni polscy muzycy z do¶wiadczeniem pedagogicznym, aktywnie koncertuj±cy na scenach całego ¶wiata.

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
- wydział instrumentalny (6 lat)
- wydział wokalny (6 lat)
SZCZEGÓŁY

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
- wydział instrumentalny (4 lata)
SZCZEGÓŁY

KURSY
SZCZEGÓŁY

EGZAMINY WSTĘPNE na rok szkolny 2017/2018 !!!

W dniach 12 i 13 czerwca 2017 roku odbę™dzie się™ pierwszy nabór na rok szkolny 2017/2018.



Formularz zgłoszeniowy do WSJiMR dostę™pny jest w zakł‚adce REKRUTACJA.



Wypełnione formularze zgłoszeniowe (ze zdję™ciami i za¶›wiadczeniem od lekarza) należy zł‚ożyć w sekretariacie szkoł‚y lub przesł‚ać‡ poczt± do dnia 31 maja 2017 roku.



 



Egzamin wstę™pny do Szkoły Muzycznej I Stopnia obejmuje :



sprawdzenie predyspozycji muzycznych kandydata (sł‚uch, poczucie rytmu) oraz poziomu gry na instrumencie (jeżeli już gra).



Egzamin wstę™pny do Szkoł‚y Muzycznej II Stopnia obejmuje :



* Wydział‚ Instrumentalny:



wykonanie dwóch utworów na instrumencie (znane standardy muzyki jazzowej, popowej, rockowej) oraz praktyczny  sprawdzian predyspozycji  słuchowych i rytmicznych .



* Wydział Wokalny:



za¶piewanie dwóch utworów (znane standardy muzyki jazzowej, popowej, rockowej) oraz praktyczny sprawdzian  predyspozycji 



  słuchowych i  rytmicznych



 



PRZYPOMINAMY , że :



• na instrumenty dęte, perkusję, gitarę basow±  i kontrabas można starać się™ o przyjęcie do szkoł‚y II stopnia bez umiejętno¶›ci grania na tych instrumentach,



• opłata za egzamin wstępny wynosi 70 zł‚.



ZAPRASZAMY!!!!


NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

WYKŁADOWCY

wykładowcy
Anna Porzyc - Kształacenie Słuchu, Harmonia Klasyczna, Historia Muzyki Klasyc
Anna Porzyc - Kształacenie Słuchu, Harmonia Klasyczna, Historia Muzyki Klasyc