Szkoła Jazzu
Szkoła Muzyczna II Stopnia
z uprawnieniami szkoły publicznej
Szkoła Muzyczna I Stopnia
- Cykl młodzieżowy
- Kursy dla dorosłych